ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
161ประสานงานจัดซื้อร้านอาหาร
1. ดูแลด้านจัดซื้อวัตถุดิบในร้านอาหาร 2. ประสานงานทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซานอตติ (ประเทศไทย) จำกัด
162เลขานุการ
1.การเขียนจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งานต่างๆ รวมทั้งเอกสารส่วนตัว และตามคำสั่งของหัวหน้า 2.ช่วยเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนาต่างๆ และทำบันทึกการเดินทางให้หัวหน้า 3.การโทรศัพท์ติดต่องานกับบุคคลภายในและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเคเอ ทรานสปอร์ต
163Office Admin
- General office administrative with performing any other supporting tasks assigned by working team. - Manage NDA and Contract documents administrative and stamp duty process for a new contract. - P...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
164บัญชี การเงิน เลขานุการ
.ตรวจสอบบันทึกทางการเงินของบริษัทผู้ว่าจ้าง 2.ดูแลงบประมาณของบริษัทผู้ว่าจ้าง 3.ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน เตรียมพร้อมในการรับมือการตรวจสอบของรัฐบาล จัดการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แทนด์ โหย่ง (ไทยแลนด์)จำกัด
165เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน SCG Chemical Site 3 ติดถนนสุขุมวิท
หน้าที่รับผิดชอบ 1. การจัดการรถ เเละ พนักงานขับรถ รับส่ง พนักงาน 2. การติดต่อประสานงาน ผู้ใช้บริการ 3. การหา Resource / Vendor ที่ให้บริการรถเช่ารายใหม่ ๆ 4. การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เเละทำจ่ายเบิก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
167เลขาฝ่ายขาย ปฏิบัติงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
งานเอกสาร เปิดPO, จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายขาย ทำสัญญา บันทึกข้อมูล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
168เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน SCG Chemical Site 3 ติดถนนสุขุมวิท
หน้าที่รับผิดชอบ 1. การจัดการรถ เเละ พนักงานขับรถ รับส่ง พนักงาน 2. การติดต่อประสานงาน ผู้ใช้บริการ 3. การหา Resource / Vendor ที่ให้บริการรถเช่ารายใหม่ ๆ 4. การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เเละทำจ่ายเบิก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
170เลขาฝ่ายขาย ปฏิบัติงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
งานเอกสาร เปิดPO, จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายขาย ทำสัญญา บันทึกข้อมูล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด