ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
203พนักงานฝ่ายบุคคล
- รับสมัครงาน - งานธุรการ - งานสวัสดิการและค่าจ้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด
204Admin ( Sales Support )
- จัดทำใบเสนอราคา, รายละเอียดสินค้า และส่งให้ลูกค้า - ประสานงานกับ Sales และลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด
205Marketing
ติดต่อ ลูกค้า ประสานงานในบริษัท และ ส่งข้อมูลต่อไปยังโรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)
206ฝ่ายขาย
รับข้อมูล ลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ email เพื่อประสานงาน ข้อมูลต่อให้ โรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)
208เจ้าหน้าที่บัญชี
- สรุปรายงานบัญชีต่างๆ / ปิดงบการเงิน - มีความรู้ทางด้านภาษีซื้อ/ภาษีขาย/หัก ณ ที่จ่าย/ภพ.30/ภงด3,53 - หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express จะพิจาณาเป็นพิเศษ สามารถปิดงบได้ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)
209Admin Workshop
1.บันทึกข้อมูลการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เข้าโปรแกรมสำเร็จรูป 2.สรุปรายงานประจำวัน, สรุปรายงานประจำสัปดาห์, สรุปรายงานประจำเดือน 3.ติดต่อประสานงาน ภายใน-ภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ติดตามสถานะงานซ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
210ธุรการ (ภาคสนาม) (ประจำหน่วยงานกรุงเทพฯ และภูเก็ต)
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00 เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นันทวัน ซีสเต็มส์ จำกัด