ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
101CallCenter Inbound เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล (ทำงาน 5 หยุด 2)
1. งานInbound รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ 2. ให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า - ทำงาน5 วันหยุด 2 วัน (วันหยุดเป็นไปตามตารางงาน) - เวลางานจะเข้าเป็นกะ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
102พนักงานจัดซืัอ
- เทียบราคาซื้อของ ตามคำสั่งซื้อจากหน่วยต่างๆ - จัดทำเอกสารเสนอผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการสั่งซื้อ - จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - ประสานงานับหน่วยงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
103พนักงานคลังสินค้าโรงงาน
1.ควบคุมดูแลคลัง /จัดระเบียบคลัง 2เช็คสต๊อคและตรวจนับสินค้า 3ควบคุมเบิกจ่ายวัตถุดิบตามใบเบิก 4บันทึกคอมพิวเตอร์ 5รับสินค้าเข้าและจัดเก็บ 6ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
104พนักงานธุรการ ประจำโรงงาน อ.บางเลน จ.นครปฐม(ด่วน)
1. จัดเตรียมคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) ตามมาตรฐานสินค้าและมาตราฐานระบบ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการจัดทำเอกสารตามที่ระบุในคู่มือคุณภาพ3. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการปฏิบัติงาน4. สน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
105เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin) ประจำโรงงาน บางเลน นครปฐม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการเอกสาร ทั่วไป - จัดการด้านการผลิตเอกสาร, พัสดุ, งานสารบรรณ - ประสานงานด้านต่างๆ ของแผนก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
106Accounts Administrator/ เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี/ พนักงานบัญชี
1. ติดต่อประสานงาน รวบรวมเอกสารทางบัญชีและการเงินเพื่อจัดทำเอกสารการจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ และ/ หรือพนักงาน (Vendor/ Supplier and/or Employee) 2. ติดต่อประสานงาน รวบรวมเอกสารทางบัญชีและก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินสุวรรณ์ เทคนิคัล เซอร์วิสเซส จำกัด
108เจ้าหน้าที่ขาย
* นำเสนอสินค้า ราคาขาย พร้อม ปิดการขาย * แสวงหาลูกค้าใหม่ ออกเยี่ยมลูกค้าเก่า * ร่วมกิจกรรมการตลาด ออกบูธ * หาข้อมูลทางการตลาด และข้อมูลคู่แข่งขัน * รับข้อร้องเรียน ติชม แนะนำ เสนอแนะ จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
109เลขานุการผู้บริหาร
- จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และหน่วยงานกำกับดูแลประกาศบังคับใช้ - จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลตามกฎหมาย -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
110เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
- จัดทำเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆ ของฝ่าย - จัดทำรายงานการประชุมของฝ่าย - จัดทำเอกสาร เบิกเงิน เคลียร์เงินสดย่อยต่างๆ - จัดเก็บ จัดเตรียม ดูแล อุปกรณ์การตลาด - ดูแลห้องรับรองลูกค้าของบริษัทฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด