ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 267 หน้า จำนวน 2,663 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
1ธรุการบัญชี
- ดูแลงานธุรการบัญชี จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี การเงิน ส่งให้สำนักบัญชี - สนับสนุนฝ่ายขายในการจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หักภาษี ณ ที่จ่าย และอื่นๆ - จัดทำภาษีนำส่งกรมสรรพากร วางบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 300พลัส พรินทร์ มีเดีย จำกัด
2ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการ ได้แก่ งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงงานสารบรรณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล( เขตยานนาวา )
-รับ-ส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล ส่งของ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำเอกสารรายงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ -อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:3...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา
-สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติ -ประกาศตำแหน่งงานที่รับสมัครตามช่องทางต่างๆตามลูกค้าต้องการ เช่น เว็บสมัครงาน -วิเคราะห์Job Description ตามตำแหน่งงานของลูกค้า -ประสานงานนัดสัมภาษณ์ระหว่างบริษัทกับผู้สมัค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
5 Sale Coordinator
จัดทำข้อมูลสนับสนุนการขาย , จัดทำต้นทุนราคาสินค้า , ประสานลูกค้า , ฝ่ายผลิต ,จัดทำOrderตามที่ลูกค้าต้องการ -------------------------------- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel.02-9158587 ต่อ 602 อีเมล : hrscs...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
6 ธุรการทั่วไป
ดูแลเอกสารและประสานงานทั่วไปในสำนักงาน ------------------------ ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายมือเจาะคอนกรีต สถานที่สัมภาษณ์และปฎิบัติงาน : ถนนนิมิตรใหม่ใกล้วัดแสนสุข ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel.02-9158587 ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
7ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. ทำการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาเตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกำหนดการนัด หมายให้ทราบล่วงหน้า 2. ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต บันทึกงานจากผู้บังคับบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
8Admin การเงิน ปฏิบัติงาน : บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ประเภทธุรกิจ: ขายปลีก-ส่ง เฟอร์นิเจอร์ รายละเอียดงาน : - print ใบส่งสินค้า - ออกเอกสารเพื่อส่งสินค้าให้ Dealer จากระบบ Express - นำส่งเอกสารให้ขนส่ง - กรอกรายจ่ายของเมื่อวานลงระบบ - กรอกยอดขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
9ธุรการฝ่ายบุคคล
- นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำประวัติผู้สมัครงานให้กับฝ่ายบุคคล - คัดเลือกสรรหาผู้สมัครตามตำแหน่งงานผ่านช่องทางต่าง ๆ - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย *** (ปฏิบัติงาน มาบยางพร ปลวก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ(ด่วนที่สุด)
ดูแล รับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ตรวจสอบสต็อก และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ ตรวจสอบการวางบิล แจ้งฝ่ายบัญชีการเงิน วางแผนการนำรถเข้าซ่อมบำรุง ติดตามตรวจสอบผลการซ่อมบำร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด