ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 2,119 หน้า จำนวน 21,181 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61Design Engineer
1. สามารถทำ 2D, 3D ได้ 2. Design, Modify, Repair แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ตามแบบ (Drawing) ตามที่ลูกค้าต้องการได้ 3. ประสานงานกับลูกค้าในการทำหรือแก้ไขแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ 4. ติดตามงาน หรือผลของงานที่มี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
62Maintenance & Fitting Mold
1. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ 2. ดูแลรักษาแม่พิมพ์ และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. จัดทำเอกสารเก็บข้อมูล และจัดทำบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้างานตัวเอง พร้อมเรียกตรวจสอบได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
63CNC
1. มีความรู้ด้านแม่พิมพ์ 2. ทำโปรแกรมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ของเครื่อง CNC ได้ 3. มีความรู้ด้านอ่าน Drawing 4. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
64นักศึกษาฝึกงาน Design
1. สามารถทำ 2D ได้ 2. Design, Modify, Repair แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ตามแบบ (Drawing) ตามที่ลูกค้าต้องการได้ 3. ประสานงานกับลูกค้าในการทำหรือแก้ไขแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ 4. ติดตามงาน หรือผลของงานที่มีการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
65finishing (ช่างตกแต่งแม่พิมพ์)
1. ขัดเงาแม่พิมพ์ ลบเหลี่ยม-ลบคลื่น 2. ตรวจสอบงานก่อนทำและหลังทำ 3. ดูแลรักษา เครื่องมือ-เครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
66EDM
1. มีความรู้ด้านแม่พิมพ์ 2. ทำโปรแกรมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ของเครื่อง EDM ได้ 3. มีความรู้ด้านอ่าน Drawing 4. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
67เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
คีย์ข้อมูลรายชื่อลูกค้าและกระทบยอดเบี้ยประกันในแต่ละเดือน รับโทรศัพท์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินขององค์กรราชการและรัฐวิสาหกิจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด (หน่วยพรสันติสุข 16)
68ทีมงานขาย
ต้องการรับทีมงานขายมืออาชีพทีมละ 3 คน เข้าเก็บงานในองค์กรที่เป็นสมาชิกของบริษัทฯอยู่แล้ว ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด (หน่วยพรสันติสุข 16)
69พนักงานรับโทรศัพท์
รับโทรศัพท์ ให้คำแนะนำ และ ชี้ชวน ผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าให้รู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท เอไอเอ....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด (หน่วยพรสันติสุข 16)
70Financial Advisor (ที่ปรึกษาด้านการเงิน)
รายละเอียดของงาน : เป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 1.การวางแผนใช้จ่าย ภาษี และลงทุน 2.การวางแผนประกันชีวิตและประกันภัย 3.การวางแผนมรดก ***ผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด (หน่วยพรสันติสุข 16)