ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 2,119 หน้า จำนวน 21,181 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
114เจ้าหน้าที่สารบรรณ บริษัท SCG Chemical นิคม RIL ระยอง เยื้องสวนสมุนไพรพระเทพฯ
รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานในการรับสมัครอบรมลูกค้าภายนอก SCG 2. รับจองห้องสัมมนา OETC พร้อมทั้งสรุปข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อเก็บค่าใช้จ่าย 3. ช่วยพิมพ์งานทั่วไป และ Slide คู่มือการสอนจาก Trainer...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
117พนักงานขาย
-โทรนัดลูกค้าเพื่อนำเสนอการบริการของบริษัท -เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเสนอราคาค่าบริการให้กับลูกค้า -นำเสนอการบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิดยอดขายแก่บริษัท -เจรจาตกลงเพื่อจัดทำข้อตกลงต่างๆให้เป็นไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด