ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 2,119 หน้า จำนวน 21,181 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
111ผู้จัดการฝึกหัด
ดูแลทีมงานในบริษัท ในแต่ละระดับการบริหารงาน มีความคิดและมุมมองใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
113เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- ควบคุมงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
114เจ้าหน้าที่พลังงานอาวุโส
1. ดูแลด้านพลังงานให้เป็นไปตามมาตราฐานและกฎกระทรวง 2. ร่วมจัดทำโครงการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 3. ร่วมจัดทำกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 4. ร่วมจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
116ผู้ดูแลสาขาประจำจังหวัดเชียงใหม่ (Supervisor)
- ดูแล ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงาน ของสาขาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ - ตรวจสอบเอกสาร และรายงานต่างๆ ของสาขาก่อนนำส่งส่วนกลาง - ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานในการดำเนินงานของสาขา - กระต...ดูรายละเอียด
องค์กร : Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.
117พนักงานประจำร้านกาแฟ Doi Chaang Caffe สาขา ธกส. เชียงใหม่ (แถวโรงเรียนยุพราช)
- จัดเตรียมเครื่องดื่ม และเบเกอร์รี่ - ดูแลผลิตภัณฑ์ฝากขายของ ธกส. - เสิร์ฟ และให้บริการลูกค้า - ดูแลความสะอาดภายในสาขา - ดูแลสต็อคสินค้าภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เป็นงานประจำ ไม่ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.
118พนักงานบัญชีประจำโรงงานกาแฟดอยช้าง เชียงราย
- จัดทำเอกสารทางบัญชี และภาษีทุกประเภท - จัดเก็บเอกสารข้อมูลทางบัญชี และภาษีให้เป็นระบบ - ดูแลการจัดทำภาษีหัก ณ.ที่จ่าย, งานประกันสังคม และอื่นๆ - เตรียมเอกสารภาษีซื้อ, ภาษีขาย และภาษีประจำปี - จั...ดูรายละเอียด
องค์กร : Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.
119พนักงานประจำร้านกาแฟ Doi Chaang Caffe สาขา รพ.กรุงเทพ เชียงราย
- จัดเตรียมเครื่องดื่ม, เบเกอร์รี่ และอาหาร - ให้บริการ, ดูแล และคำแนะนำแก่ลูกค้า - ดูแลสต็อคสินค้าภายในสาขา - ดูแลความสะอาดภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เป็นงานประจำ ไม่รับพาร์ทไทม์ -...ดูรายละเอียด
องค์กร : Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.
120ผู้ดูแลสาขาประจำจังหวัดเชียงราย (Supervisor)
- ดูแล ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงาน ของสาขาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย - ตรวจสอบเอกสาร และรายงานต่างๆ ของสาขาก่อนนำส่งส่วนกลาง - ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานในการดำเนินงานของสาขา - กระตุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.