ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2,693 หน้า จำนวน 26,930 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
- ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ - ดูแล บันทึก และตรวจสอบงานเอกสารด้านบัญชีของบริษัทฯ - ติดต่อและส่งเอกสารข้อมูลบัญชีต่อสำนักงานบัญชี - จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทของบริษัท - และ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
2พนักงานฝ่ายบุคคล
- บริหารทรัพยากรบุคคล - จัดทำเอกสารพนักงาน - เช็ควันขาด ลา มาสาย - คิดเงินเดือนพนักงาน - ติดต่อดำเนินการทางเอกสารกับทางราชการ - ปฐมนิเทศบุคลากร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน - สรรหาบุคลากรที่มีความ...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
3เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพ และ วางแผนดำเนินงานในหน่วยงานของบริษัทฯ 2. กำหนดทบทวน Spec. ของสินค้า และ วัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ 3. รองรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพขององค์กร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
4PRฝ่ายการตลาด
โปรโมทสินค้าและนวัตกรรม ติดต่อประสานงานทำการตลาดออนไลน์ ภายในบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : PD Corporation TH
5พนักงานขายประจำออฟฟิต
ตัวแทนฝ่ายขายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของบริษัทในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ช่วยลูกค้าหาทางแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นไปด้วยดีและราบรื่น ตัวแทนฝ่ายข...ดูรายละเอียด
องค์กร : PD Corporation TH
6ธุรการออนไลน์
1.ดูแลงานเอกสารภายในออฟฟิศ รวมทั้งจัดพิมพ์จัดเก็บเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานกับบุคคลให้ทางบริษัท 3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office , internet ได้เป็นอย่างปกติ 4.มีความคล่องแคล่ว เรียนรู้งานเร็ว อดทน...ดูรายละเอียด
องค์กร : PD Corporation TH
7ฝ่ายการตลาดออนไลน์
- ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัท (ประมาณ 8 เว็บไซต์) - จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนื้อหาและรูปภาพ จ่ายงานและตรวจสอบงานของทีมงาน - วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว...ดูรายละเอียด
องค์กร : PD Corporation TH
8ตัวแทนขายสบู่ล้างหน้า Vanice (ต้นทุนต่ำ กำไรสูง)
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทสบู่ล้างหน้า ของ Brand Vanice สามารถทำเป็นแบบขายปลีก หรือขายส่งได้ รับตัวแทนจำหน่าย จังหวัดละ 1 คน...ดูรายละเอียด
องค์กร : เอส เค โปร อินชัวร์
9นายหน้าประกันภัยรถยนต์ (เป็นงานอิสระค่าคอมสูง)
ขายและแนะนำสมาชิก พร้อมการบริหารทีมงาน ทางด้านประกันรถยนต์ เป็นสินค้าที่ขายง่าย กฏหมายบังคับซื้อ ค่าคอมมิชชั่นสูง ซื้อใช้เองได้ราคาทุน มีค่าบริหารทีมให้ โอกาสรายได้เข้าหลักแสนไม่ยากเกินไป ดูลักษณะงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : เอส เค โปร อินชัวร์
10เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด( Event Marketing Officer )
- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติงานของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานตามแผนงานการตลาด ที่จัดทำขึ้นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงานที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบงานขายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขายให้เป็นไปต...ดูรายละเอียด
องค์กร : Stardealing