ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 174 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
22Sale Engineer (Smart Factory)
1. นำเสนอขาย software สำหรับ Smart Factory ให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 2. เตรียมเอกสารนำเสนอลูกค้า 3. เรียนรู้ Product ของบริษัทที่นำเสนอลูกค้า 4. ติดต่อประสานฝ่ายขายลูกค้าและคู่ค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
23วิศวกรฝ่ายขาย ประจำ จ.ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานขายในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นหลัก (สำหรับตำแหน่งประจำสาขาระยอง) - นำเสนอสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าอุตสหกรรมของบริษัท - ติดต่อลูกค้าใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม - น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอัลไลน์ กรุ๊ป จำกัด
24วิศวกรฝ่ายขาย ประจำ กรุงเทพฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานขายในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันตก - นำเสนอสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าอุตสหกรรมของบริษัท - ติดต่อลูกค้าใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม - นำเสนอแนวทาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอัลไลน์ กรุ๊ป จำกัด
25วิศวกร
กำกับดูแลงานซ่อมบำรุง Boiler ให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
26Service Engineer ด่วน
1.สามารถออกสำรวจพื้นที่หน้างานได้ 2.ควบคุมคุณภาพในการประกอบสินค้าหน้างาน 3.ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจรับงานกับผู้รับเหมาที่กำหนด 4.สามารถอ่านแบบและปรับแก้ได้ ตามหน้างาน 5.สามารถใช้โปรแกรม CAD ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยัวร์ลิฟท์ จำกัด
29วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
1. วางแผน,ตรวจสอบและติดตามการจัดสรรงานให้กับทีมงานและการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตฐานและตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
30Production Engineer
1. สนับสนุนช่วยงานทางด้านการควบคุมขบวนการผลิต Stamping Line โดยประสานงานระหว่างพนักงาน และผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการแผนก 2. ทำหน้าที่ประสานแต่ละหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 3. จัดอบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จำกัด