ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 174 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
11Mechanical Engineer / Environmental Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ออกแบบและถอดแบบระบบเครื่องกลหรือระบบสุขาภิบาลได้ 2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบสุขาภิบาลในอาคาร 3. สอนงานให้กับทีมงานได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
12Senior QS (M&E) ประจำสำนักงานใหญ่
– ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบและ BOQ – ประมาณราคางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบประปา งานระบบดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ งานระบบบำบัดน้ำเสีย – ประมาณราคาส่วนงานระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
13Project Manager (Machanical)
1. ควบคุม ดูแล งานบริหารจัดการงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 2. จัดทำ S-Curve งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้อย่างมีประสบการณ์ 3. แก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี 4. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
14Site Engineer (Mechanical Engineer)
ทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง 1. สามารถอ่านแบบติดตั้งระบบเครื่องกลได้ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งระบบเครื่องกลได้ 3. มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบเครื่องกล (ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
15Project Engineer
1.ควบคุมรับนโยบายจากผู้จัดการโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
16วิศวกรเครื่องกล / ยานยนต์ (ฝ่ายออกแบบ)
* ออกแบบและเขียนแบบ - ผลิตภัณฑ์ใหม่ - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์มาตรฐาน - งานดัดแปลง - ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ -การประกอบของผลิตภัณฑ์ * จัดทำรายการใช้วัสดุสำหรับ - ผลิตภัณฑ์ใหม่ - งานดัดแปลง - การผลิต * ออกแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
17Production Engineer Cheif จ ชลบุรี สวัสดิการพนักงานรายได้ตามตกลง 020213535 Line: @leadingpower
All process of maintenance. Planning,order and monitor spare parts for maintenance and equipment to minimize breakdown time. control Supplier for preventive maintenance and machine installation. Im...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
18Production Engineer จ.สมุทรสาคร มีสวัสดิการพนักงานรายได้ตามตกลง สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 02-021-3535 Line: @leadingpower
หน้าที่และความรับผิดชอบ -วางแผนกระบวนการผลิตวางแผน ด้านกำลังคน และควบคุมการผลิตจัดการให้ได้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน -พัฒนาการผลิตให้มีประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
19วิศวกรงานต่างประเทศ (รับด่วน!!)
1. เปรียบเทียบและนำเสนอข้อมูลด้านเทคนิค ต่อลูกค้าต่างประเทศ 2. จัดทำการคำณวณ ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง คู่มือเครื่องท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซอม จำกัด
20วิศวกร
1. วางแผนการทำงานและจัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงการของลูกค้า 2. ดูแลและปฏิบัติงานด้าน Plant Inspection / RBI 3. ปฏิบัติงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) 4. ประสานงานกับลูกค้าของโครงการ และ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด