ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 38 หน้า จำนวน 379 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม)
สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
62ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การสรรหาบุคลากร งานด้านวินัยออกกฎระเบียบต่างๆ ประกาศคำสั่ง บันทึกเวียน การพัฒนาหน้าที่การทำงาน งานค่าจ้างและเงินเดือนพนักงาน งานด้านสวัสดิการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
63ฝ่ายบุคคล
วิเคราะห์หน้าที่งาน (Job Analysis) วางแผนการใช้กำลังคน เพื่อจัดทำโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) มีกี่แผนก แต่ละแผนกต้องการพนักงานกี่คน ควบคุมจำนวนพนักงานให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการดำเนินงานภายใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด
64พนักงานจัดซื้อ
ขอราคา จัดซื้อจัดหา วัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง งานสำนักงาน และอื่นๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด
67นักเทคนิคการแพทย์-MT FT (ประจำสาขาภูเก็ต)
1. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสิ่งส่งตรวจและใบสั่งตรวจตามมาตรฐาน และ บันทึกข้อมูลสิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมตามวิธีปฏิบัติงานที่กำหนด 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ 3. ปั่นตกตะกอนเลื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเวลเนส พลัส จำกัด
68วิศวกร / ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (ด่วน) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
1. ใช้งานโปรแกรม Autocad ได้ดี 2. ดำเนินงานเคลียร์แบบก่อสร้าง งานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์ 3. ดำเนินงานเขียนแบบผลิตเป็น Shop Drawing เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง 4. ติดต่อประสานงานข้อมูลงานแบบทั้งภาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวสท์คอน จำกัด
70พนักงานฝ่ายควบคุมน้ำ
ผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย เทคนิคระบบน้ำเกี่ยวกับการแสดงโชว์ ติดตั้งสุขภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)