ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 36 หน้า จำนวน 360 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานตัดและต่อผ้าใบเรือ
1. มีความรับผิดชอบในการตัดใบ, การเก็บขอบใบด้วยความร้อน (การลนใบ), การต่อใบ   2. อ่านใบงานที่ได้มาจากแผนกออกแบบใบเรือ   3. เก็บขอบใบด้วยความร้อน (การลนใบ)   4. ติดตั้งประกอบใบ และควบคุมพนักงาน รว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2พนักงานเย็บจักร
- ใช้จักรอุตสาหกรรมในการเย็บงาน - เย็บชิ้นงานผ้าใบเรือยอร์ชและเย็บต่อประกอบงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3House Engineer
1.วางแผนงาน จัดทำ ควบคุม ดูแลเอกสารภายในแผนก 2.ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานทั้งหมด 3.ควบคุม ดูแลระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ และเครื่องปรับอากาศ ภายในโรงงานทั้งหมด 4.ควบคุม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4นักออกแบบภายใน
ประเภทธุรกิจ: โรงงานรับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. หน้าที่และรายละเอียดของงาน: ออกแบบภายใน, การออกแบบเฟอร์นิเจอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
5Training Manager ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
1.งานวางแผนการฝึกอบรม 2.พัฒนาออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติการหน้าสาขาเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลุ่มผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดำเนินการฝึกสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
6Human Resources Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)
1.สรรหาพนักงาน (Recruitment) เช่น ประกาศรับสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร ทดสอบ-สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าประจำในหน่วยงานต่างๆ ทั้งกรณีทดแทน และรองรับพนักงานเพื่อเปิดสาขาใหม่ 2.วางแผนวิธี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
7Recruitment Manager ผู้จัดการแผนกสรรหา
1. ดูแลและสรรหาว่าจ้างพนักงาน ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับงาน ในตำแหน่งต่างๆ ทั้งในระดับจัดการ และปฎิบัติการ 2.จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3.วางแผนการสรรหา และคัดเลือก ผู้สมัครทั้งภายในภายนอกเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
8พนักงานประจำร้าน Bellinee's สาขาไลม์ไลท์
1. ถ้ามีประสบการณ์ทำเบเกอรี่(ขึ้นรูปขนม อบขนม)จะพิจารณาเป็นพิเศษ** 2. รับออเดอร์เครื่องดื่มจากลูกค้า 3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน 4. ต้อนรับลูกค้าด้วยด้วยรอยยิ้ม และเป็นมิตร 5. ดูแลความเรียบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
9ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำร้าน Bellinee's Limelight
1. ถ้ามีประสบการณ์ทำเบเกอรี่(ขึ้นรูปขนม อบขนม)จะพิจารณาเป็นพิเศษ** 2. รับออเดอร์เครื่องดื่มจากลูกค้า 3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน 4. ต้อนรับลูกค้าด้วยด้วยรอยยิ้ม และเป็นมิตร 5. ดูแลความเรียบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
10ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-สามารถจัดทำเอกสารทางการบัญชีและบันทึกข้อมูลตามระบบบัญชี -สารามถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท และตรวจสอบราย -จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -รวบรวมและจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีและตรวจสอบความ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด