ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 31 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานเสิร์ฟ
รับออร์เดอร์อาหาร, เสิร์ฟอาหาร, เครื่องดื่ม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (Chaichet Resort)
2ฺBell Boy & Driver
รับ-ส่งกระเป๋าสัมภาระลูกค้าของทางโรงแรม / ขับรถยนต์ หรือ รถตู้บริการลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้างไฮด์อเวย์
4Floor Supervisor
ทำความสะอาดห้องพักลูกค้า,ตรวจสอบการทำความสะอาดของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้างไฮด์อเวย์
5Duty Engineer
ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานของพนักงานช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้างไฮด์อเวย์
7Chief Account
ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานบัญชี บันทึกบัญชี ทำงบการเงิน ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้างไฮด์อเวย์
8Secretary Managing Director
ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายของธุรกิจ / เป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินการธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย / จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลด้านกฏหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้างไฮด์อเวย์