ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 96 หน้า จำนวน 952 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี)
หากลุ่มเป้าหมายที่อยากจำนำทะเบียนรถยนต์และรีไฟแนนซ์รถยนต์...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTC
32ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี)
ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KTC ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTC
33ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมรถบรรทุก ทั้งหัวและหาง และทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
35ประชาสัมพันธ์
1.ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ นำส่งผู้รับบริการไปยังจุดต่างๆ 2.ลงทะเบียนพร้อมบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 3.รับ - ต่อโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
36ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลบำรุงรักษา และ ประสานงานอาคาร เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ สาธารณูปโภค ของโรงพยาบาล 2.ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
39คนสวน
หน้าที่และความรับผิดชอบ • ดูแลการจัดสวน ภูมิทัศน์ภายในของโรงพยาบาล และบริเวณโดยรอบ • ตัดแต่งสวนหย่อม ใส่ปุ๋ยต้นไม้หรือพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล • จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ในการทำสวนต่าง ๆ • กา...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
40บริการและยานพาหนะ
บริการขับรถพยาบาล และ บริการรถนั่งผู้ป่วย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล