ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 28 หน้า จำนวน 274 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา)
1. รับเป็นพนักงาน Freelance 2. รับ-ส่งเอกสารลูกค้าของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต, สินเชื่อ 3. บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารไปทางรถตู้/รถทัวร์ในตอนเย็น และทางพนักงานรับเอกสารที่ท่ารถ และติดต่อลูกค้า นำงานออกไปวิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
2ผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา
- ดูแลและพัฒนายอดขายของสาขา - ดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัท - บริหารงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท - ดูแลพนักงานประจำสาขา และพนักงานประจำแบรนด์ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการปฏิบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
3พนักงานขาย/แคชเชียร์ สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา
แนะนำเชียร์ขายเครื่องสำอางต่าง ๆ ในห้าง / สาขา ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลและให้บริการลูกค้า / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้า เช็คสต็อกสินค้า จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ แคชเชียร์ งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
4ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ฉะเชิงเทรา)
หากลุ่มเป้าหมายที่อยากจำนำทะเบียนรถยนต์และรีไฟแนนซ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTC
5เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างภายในบริษัท ฯ ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยต่อผู้ใช้ - ซ่อมและบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ ภายในบริษัท ฯ ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยต่อผู้ใช้ - ดูแลรัรกษาแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6พนักงานผลิต ( สนใจสมัครโทร 086-3375944 )
1. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าไลน์ ให้ได้ตามเป้าผลิต 2. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7เจ้าหน้าที่ขับรถยกหรือโฟล์คลิฟท์
- ตรวจเช็คจำนวนสินค้าที่จัดส่ง กับเอกสารก่อนจัดส่ง - ควบคุมดูแลสินค้าระหว่างการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย - ตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน และหลังใช้งาน - ขับรถด้วยความไม่ประมาท - ดูแลรักษาโฟล์คลิฟท์เบื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8ช่างไฟฟ้า
ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
9พนักงานขับรถธุรการ
- ส่งจดหมาย รับเช็ค / โอนเช็คธนาคาร - ขับรถเพื่อซื้อของต่างๆตามที่หน่วยงานต่างๆ - ติดต่อส่งเอกสาร ตามหน่วยงานราชการ และสถานที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ขับรถรับ-ส่งพนักงาน - ขับรถโฟล์คคลิฟท์ในกรณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
10ล่าม (ภาษาจีน)
- แปลเอกสาร - ประสานงานล่ามให้คนจีนและแผนกที่เกี่ยวข้อง - ติดตามผลแก้ปัญหาหน้างานสื่อสารระหว่างคนไทย-คนจีน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิน ดง คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด