ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61พนักงานซ่อมบำรุง(ด่วนมาก)สัมภาษณ์ทราบผลทันที
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด - เตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจักร - ติดตามงานและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
63จป.วิชาชีพ
1. กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทและตามกฎหมายกำหนด 2. จัดทำรายงานการติดตาม การตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
64หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(ด่วนมาก !!)
- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง ในแผนกให้สำเร็จลุล่วงตามแผน - วางแผนงานซ่อมบำรุง ,PM เครื่องจักร - ติดตามและแก้ไขปัญหางานซ่อมบำรุง - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับที่มอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
65ช่างก่อสร้าง
- งานฉาบปูน, เคลือบโพลีเมอร์ (คล้ายๆปูน) - งานติดตั้ง ประกอบโฟม - ทำสี พ่นสี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
66วิศวกรไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC - ซ่อมงานที่ลูกค้า - เดินสายไผฟแผงวงจรไฟฟ้า CNC ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
67หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมรายผลิต ออกใบงาน ติดตามงานผลิต อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
68คนงานทั่วไป
- คุมเครื่องจักร CNC - เคลือบ ขัดโพลีเมอร์เคลือบโฟม (ฉาบปูน) - ขัดไม้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
69เจ้าหน้าที่ธุรการ
- รับโทรศัพท์ - วางบิล ตามหนี้ - งานเอกสาร ออกใบกำกับภาษี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
70ช่างเทคนิคไฟฟ้า เครื่องกล
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC Router , เครื่องแกะสลัก - ออกซ่อมงานที่ลูกค้า - ออกต่างจังหวัดได้ (ไม่บ่อย) - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด