ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 136 หน้า จำนวน 1,359 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
51พนักงานขาย PC แจ้งวัฒนะ
1. แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. เปิดบิลการขาย 3. ปิดการขาย Incentive 4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำกัด
54Internal sales
1.ติดต่อลูกค้า นำเสนอสินค้า เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย 2.วางแผนการเข้าพบลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ 3.จัดเตรียมข้อมูลใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า เพื่อเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ให้คำแนะนำและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
56Sale Engineer
ติดต่อลูกค้า งานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ยอดตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
57พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
จัดทำใบรายงานการสอบเทียบ และจัดทำระบบคุณภาพ ISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
59พนักงานฝ่ายบุคคล(HR)
-งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development) -งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร -งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล -จัดทำและพิมพ์เอกสารต่างๆ ประสานงานทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด