ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 53 หน้า จำนวน 528 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31พนักงานธุรการ(พัสดุ) (ทำงาน อ่อนนุช 10)
ลงทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุ(ที่มาส่ง) , จัดแยกตามห้อง , แจ้งให้ลูกค้ามารับ ให้ข้อมูลรายละเอียดกับผู้มาติดต่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น พี เอส เอ็ม จำกัด
32ผู้ช่วย ผู้จัดการอาคารชุด (ทำงาน อ่อนนุช 10)
ดู ควบคุมระบบงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด,ควบคุมวางแผนงานให้ช่างอาคาร งานธุรการ,งานบัญชี-การเงิน รวมถึงประสานงานกับส่วนงานภายนอก และอื่นๆ ตามที่ ผจก.มอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น พี เอส เอ็ม จำกัด
33พนักงานช่างอาคารชุด (ทำงาน อ่อนนุช 10)
ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัด ระบบ Gen ระบบดับเพลิง รวมถึงการร่วมแก้ปัญหากับ ผจก.และทีมช่าง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น พี เอส เอ็ม จำกัด
35พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Seacon ศรีนครินทร์
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
36Sale ขายส่ง All Brand (โซนพื้นที่ศรีนครินทร์)
1. ขายส่งโทรศัพท์มือถือให้กับกลุ่มลูกค้าร้านค้ารายย่อย (Sub Dealer) 2. บริหารและผลักดันยอดขายตามเป้าทีกำหนด 3. ออกพื้นที่ติดต่อลูกค้าในโซนพื้นที่ได้แก่ (โซนบางกะปิ รามคำแหง หัวหมาก ศรีนครินทร์ บางพล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
37Sale ขายส่ง All Brand (โซนพื้นที่ศรีนครินทร์)
1. ขายส่งโทรศัพท์มือถือให้กับกลุ่มลูกค้าร้านค้ารายย่อย (Sub Dealer) 2. บริหารและผลักดันยอดขายตามเป้าทีกำหนด 3. ออกพื้นที่ติดต่อลูกค้าในโซนพื้นที่ได้แก่ (โซนบางกะปิ รามคำแหง หัวหมาก ศรีนครินทร์ บางพล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
38Sale ขายส่ง All Brand (โซนพื้นที่ศรีนครินทร์)
1. ขายส่งโทรศัพท์มือถือให้กับกลุ่มลูกค้าร้านค้ารายย่อย (Sub Dealer) 2. บริหารและผลักดันยอดขายตามเป้าทีกำหนด 3. ออกพื้นที่ติดต่อลูกค้าในโซนพื้นที่ได้แก่ (โซนบางกะปิ รามคำแหง หัวหมาก ศรีนครินทร์ บางพล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
39Sales Executive
เปิดปิดการขายให้ได้ตามเป้า ให้คำปรึกษา แนะนำการสร้างบ้านแก่ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
40พนักงานขายบ้าน ( รับด่วน หลายอัตรา )
เปิดปิดการขายให้ได้ตามเป้า ให้คำปรึกษา แนะนำการสร้างบ้านแก่ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด