ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 53 หน้า จำนวน 528 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Product Specialist
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของสินค้า ศึกษาผลิตภัณฑ์ สาธิตการใช้งาน จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นจดแจ้ง ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (อย.)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีควิป เฮลท์แคร์ จำกัด
3ผู้ช่วยสายตรวจแม่บ้าน ( รับด่วน หลายอัตรา )
1. เข้าตรวจหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ช่วยเหลือด้านงานเอกสาร หรือ อื่นๆ ของหัวหน้าเขต 3. ปฎิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นัมเบอร์วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
4เจ้าหน้าที่สายตรวจแม่บ้าน
1.วางแผนการทำงานต่างๆและแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานในทีมเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 2.เข้าประชุมกับผู้บริหารเพื่อร่วมกันวางแผน แก้ไขปัญหาให้กับพนักงานทีม 3.บริหารจัดการๆทำงานของพนักงานในทีมเพื่อให้บรรลุตามเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นัมเบอร์วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
5พนักงานขายรถยนต์ (โชว์รูม บางจาก)
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
6ช่างติดตั้ง ด่วน
1.สำรวจหน้างานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อวัดพื้นที่สำหรับการติดตั้งลิฟต์ 2.ตรวจสอบและควบคุมงานผู้รับเหมาสำหรับเตรียหน้างานติดต้งลิฟต์ 3.ติดตั้งลิฟต์โดยสารให้ได้มาตรฐานที่กำหนด 4.เข้าเซอร์วิสลิฟต์ตามรออบของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยัวร์ลิฟท์ จำกัด
7Service Engineer ด่วน
1.สามารถออกสำรวจพื้นที่หน้างานได้ 2.ควบคุมคุณภาพในการประกอบสินค้าหน้างาน 3.ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจรับงานกับผู้รับเหมาที่กำหนด 4.สามารถอ่านแบบและปรับแก้ได้ ตามหน้างาน 5.สามารถใช้โปรแกรม CAD ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยัวร์ลิฟท์ จำกัด
8วิศวกรจัดซื้อเครื่องจักร (ต่างประเทศ) ด่วน
1.รับข้อมูล Shipping เพื่อดำเนินการนำเข้า พร้อมทำเอกสารประกอบต่างๆ 8.งานอื่นๆ ที่ได้equirement เพื่อนำไปติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อหาเครื่องจักรที่ตรงตามความต้องการ 2.เจรจาต่อรองราคากับ Suppli...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยัวร์ลิฟท์ จำกัด
9Sales Manager ด่วน
1.ดูแลลูกทีมวางแผนทีม ตั้งเป้าการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สินค้าลิฟท์บ้าน) 2.ดูแลฐานลูกค้าเก่า และ หาลูกค้าใหม่ 3.วางแผนกลยุทธในการขาย เพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตามความคืบหน้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยัวร์ลิฟท์ จำกัด
10Sales Executive ด่วน ***มีประสบการณ์งานขาย 3 ปี ขึ้นไป
1.ขายสินค้าลิฟท์บ้าน 2.ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขายจนติดตั้งเสร็จ 3.ติดตามผลประสานงานแอดมิน 4.กำหนดเป้าการขายในแต่ละเดือนให้กับหัวหน้าได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยัวร์ลิฟท์ จำกัด