ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 51 หน้า จำนวน 503 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
21ผู้ช่วยช่าง
งานด้านการดูแลและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
22ช่างเชื่อม
เชื่อมเหล็ก เชื่อมท่อส่งแอร์ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
24พนักงาน รปภ. สุขุมวิท 15 (สอบถามโทร 086-306-6513 , 086-335-8359 )
- ดูแลหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ - ตรวจสอบยานพาหนะเข้า-ออก และบุคคลเข้า-ออก - จัดการเรื่องการจราจร ของสถานที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : Security Guard Siamprotection and Associate Co.,Ltd
25Fleet Truck & Fuel
1. จัดทำและส่งรายงานในการจ่ายน้ำมันให้กับรถขนส่งที่รับงานในแต่ละวัน 2. ประสานงานกับสถานีบริการน้ำมันที่กำหนด 3. ประสานงานกับพนักงานขับรถเพื่อแจ้งยอดน้ำมันที่จะต้องเข้าเติมในแต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีวีซี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
26หัวหน้าฝ่ายบัญชี AP / AR
1.สามารถทำบัญชีรายรับ และการเงิน 2.สามารถทำบัญชีรายจ่าย และต้นทุน 3.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้คล่อง 4บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ตั้งหนี้) และตรวจสอบเอกสารการจ่าย 5ตรวจสอบจัดทำรายงานภาษีซื้อ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีวีซี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
27ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
1.สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย, Pretty Cash, เช็ค, และเอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆ รวมถึ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีวีซี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
28เจ้าหน้าที่บัญชี (บัญชีลูกหนี้ )
• จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ • สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน • สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์ • จัดทำรายงานวิเคราะห์อาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีวีซี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
29เจ้าหน้าที่บัญชี (บัญชีเจ้าหนี้ )
• ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีวีซี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
30เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำเคาน์เตอร์ Lotus Money Plus สาขา โลตัส เดอะวอล์ค นครสวรรค์
• นำเสนอบัตรเครดิตโลตัส, รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิต เป็นต้น • ตรวจสอบเอกสาร พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)