ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดับเจริญ เทรดดิ้ง
ซื้อมาขายไป กระดาษ ความร้อน/กระดาษเครื่องแคชเชียร์ / กระดาษเคมี / เครื่อง Printer
เลขที่ 99/337 หมู่ 6 หมู่บ้านศิลปการพาร์ค 4 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
090-2894223
02-8342558
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดับเจริญ เทรดดิ้ง 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานติดรถส่งของ 24 กรกฎาคม 2567
     2. พนักงานขาย (Sale) 24 กรกฎาคม 2567