บริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด
จัดจำหน่าย - ให้เช่า รถบัส รถมินิบัส รถกระบะไฟฟ้า รถตู้ไฟฟ้า
เลขที่ 8/36 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
099-265-2164
02-040-6714
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับตู้-รถมินิบัส (รับส่งพนักงาน) 24 กรกฎาคม 2567
     2. ผู้จัดการฝ่ายขาย 24 กรกฎาคม 2567
     3. นักศึกษาฝึกงาน(แผนกช่างยานยนต์) 24 กรกฎาคม 2567
     4. จัดซื้อ (สามารถใช้ภาษาจีนได้) 24 กรกฎาคม 2567
     5. ช่างยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 24 กรกฎาคม 2567
     6. เจ้าหน้าที่ขาย **ด่วน** 24 กรกฎาคม 2567