บริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ขายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ประเภทจอ LED, โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอดไฟ โคมไฟนำเข้า
เลขที่ 55/55 หมู่ 3 ถนน 345 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
087-9779990, 02-5258668
02-5258669
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 24 กรกฎาคม 2567
     2. IT Support 24 กรกฎาคม 2567
     3. วิศวกรโยธา (Civil Engineer) 24 กรกฎาคม 2567
     4. ประสานงานฝ่ายขาย (Sales Admin) 24 กรกฎาคม 2567