บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 88/8 อาคารแคปปิตอล ลิ้งค์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-2862904
02-2862904 กด 620
ตำแหน่งงานของ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างฝ่ายบำรุงอาคาร 21 มิถุนายน 2567