บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด
ร้านอาหาร
เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10110
083-536-1539
026189888