บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่มกาแฟ เบเกอรี่ อสังหาริมทรัพย์ บริการล้างแอร์
เลขที่ 183/38-39 ถนน พังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
091-004-8840
ตำแหน่งงานของ บริษัท งานหนึ่ง จำกัด 22 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการสวนยาง ประจำ อ.เบตง จ.ยะลา 22 กรกฎาคม 2567
     2. ผู้จัดการสวนยาง ประจำ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 22 กรกฎาคม 2567
     3. เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ 22 กรกฎาคม 2567
     4. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล 22 กรกฎาคม 2567
     5. แม่บ้านประจำร้าน(สาขาหาดสุรินทร์ / สาขาไลม์ไลท์) 22 กรกฎาคม 2567
     6. เจ้าหน้าที่ประสานงานช่าง 22 กรกฎาคม 2567
     7. เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน 22 กรกฎาคม 2567
     8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 กรกฎาคม 2567
     9. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 22 กรกฎาคม 2567
     10. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 22 กรกฎาคม 2567
     11. Recruitment Manager ผู้จัดการแผนกสรรหา 22 กรกฎาคม 2567
     12. Training Manager ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม 22 กรกฎาคม 2567
     13. Human Resources Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม) 22 กรกฎาคม 2567
     14. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำร้าน Bellinee's Limelight 22 กรกฎาคม 2567
     15. เจ้าหน้าที่การเงิน 22 กรกฎาคม 2567
     16. พนักงานประจำร้าน Bellinee's สาขาไลม์ไลท์ 22 กรกฎาคม 2567
     17. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด / พนักงานประจำร้าน / พนักงานจัดเรียงสินค้า 22 กรกฎาคม 2567
     18. ช่างแอร์ 22 กรกฎาคม 2567
     19. ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม 22 กรกฎาคม 2567
     20. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 22 กรกฎาคม 2567
     21. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 22 กรกฎาคม 2567
     22. เลขานุการ(ผู้บริหาร) 22 กรกฎาคม 2567