บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
เลขที่ 1818 อาคารรสา ทู ชั้น 8-11 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
02-0790923
02-6214493
ตำแหน่งงานของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) 59 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : อยุธยาซิตี้พาร์ค 21 มิถุนายน 2567
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : Big C นครปฐม 21 มิถุนายน 2567
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2567
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : อุบลราชธานี 21 มิถุนายน 2567
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : The Mall Thapra 21 มิถุนายน 2567
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : กาญจนบุรี 21 มิถุนายน 2567
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : ระยอง 21 มิถุนายน 2567
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : Central Pinklao 21 มิถุนายน 2567
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : The Mall Bangkapi 21 มิถุนายน 2567
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : Big C ขอนแก่น 21 มิถุนายน 2567
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : หนองคาย 21 มิถุนายน 2567
     12. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Key Data 21 มิถุนายน 2567
     13. เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่ 21 มิถุนายน 2567
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Lotus ชัยภูมิ 21 มิถุนายน 2567
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Big C ขอนแก่น 21 มิถุนายน 2567
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Central แจ้งวัฒนะ 21 มิถุนายน 2567
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : ปราจีนบุรี 21 มิถุนายน 2567
     18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : The Mall โคราช 21 มิถุนายน 2567
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Lotus ยโสธร 21 มิถุนายน 2567
     20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Big C หัวหมาก 21 มิถุนายน 2567
     21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Big C สมุทรปราการ 21 มิถุนายน 2567
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Big C Extra หาดใหญ่ 21 มิถุนายน 2567
     23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : สีลม 21 มิถุนายน 2567
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Big C สุราษฎร์ธานี 21 มิถุนายน 2567
     25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : อมตะซิตี้ 21 มิถุนายน 2567