บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายใบเรือ
เลขที่ 84/2 หมู่ท 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076-521591
076-521590
ตำแหน่งงานของ บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยนักออกแบบใบเรือ 21 มิถุนายน 2567
     2. พนักงานตัดและต่อผ้าใบเรือ 21 มิถุนายน 2567
     3. พนักงานเย็บจักร 21 มิถุนายน 2567
     4. House Engineer 21 มิถุนายน 2567
     5. Packing 21 มิถุนายน 2567
     6. Patch 21 มิถุนายน 2567
     7. นักออกแบบใบเรือ 21 มิถุนายน 2567
     8. พนักงานฝ่ายผลิต 21 มิถุนายน 2567
     9. ผู้ควบคุมเครื่องวาดงาน 21 มิถุนายน 2567
     10. พนักงานตัดและต่อผ้าใบเรือ 21 มิถุนายน 2567