สมาคมราชกรีฑาสโมสร
กีฬาและสันทนาการ
เลขที่ 1 ถนน อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-028-7272 ต่อ 1282
0202872721601
ตำแหน่งงานของ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 42 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Assistant Grounds Manager 22 กรกฎาคม 2567
     2. Assistant Totalisator Manager 22 กรกฎาคม 2567
     3. Assistant Safety Manager 22 กรกฎาคม 2567
     4. Assistant Marketing and Promotion Manager/ Manager 22 กรกฎาคม 2567
     5. Senior Secretary 22 กรกฎาคม 2567
     6. พนักงานล้างจาน (หลายอัตรา) 22 กรกฎาคม 2567
     7. Reception / Operator 22 กรกฎาคม 2567
     8. Foreman Service (RBSC) 22 กรกฎาคม 2567
     9. Foreman Green/ Tee (RBSC) 22 กรกฎาคม 2567
     10. Bus Boy Bus Girl (หลายอัตรา) 22 กรกฎาคม 2567
     11. พนักงานบัญชี 22 กรกฎาคม 2567
     12. Grounds Department Manager (RBSC) 22 กรกฎาคม 2567
     13. Computer Operator 22 กรกฎาคม 2567
     14. Laundry Attendant (พนักงานซักรีด) 22 กรกฎาคม 2567
     15. Cleaner (พนักงานทำความสะอาดหญิง) 22 กรกฎาคม 2567
     16. Room Attendant (ประจำห้องแต่งตัวหญิง) 22 กรกฎาคม 2567
     17. Cleaner (พนักงานทำความสะอาดชาย) 22 กรกฎาคม 2567
     18. Worker (คนงานสวน) 22 กรกฎาคม 2567
     19. Worker (คนงานทางม้า) 22 กรกฎาคม 2567
     20. Plumber 22 กรกฎาคม 2567
     21. Electrician 22 กรกฎาคม 2567
     22. Mechanic 22 กรกฎาคม 2567
     23. Communication 22 กรกฎาคม 2567
     24. Mechanic (Refri.&Air) 22 กรกฎาคม 2567
     25. Mechanic (Automotive) 22 กรกฎาคม 2567