บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด
- Creative Design ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานตาม Brand Concept ของลูกค้า
- Event Organizer วางแผน ผลิต ติดตั้ง รื้อถอน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์
- Media Printing ผลิตสื่อสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดหลากหลายรูปแบบ
- Maintenance Services บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง จัดหา และเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนให้กับศูนย์บริการ อย่างมืออาชีพ
เลขที่ 555/120 โครงการ บี อเวนิว วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
02-1152255
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Account Executive (AE) 24 กรกฎาคม 2567