บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
เลขที่ 2/10-11,14,55 ซอยรามอินทรา14 (ซ.มัยลาภ) ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-5780353-4, 082-4504066, 064-935-0374
02-5782672
ตำแหน่งงานของ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายบุคคล(HR) 21 มิถุนายน 2567
     2. พนักงานบัญชี 21 มิถุนายน 2567
     3. พนักงานธุรการ 21 มิถุนายน 2567
     4. Internal sales 21 มิถุนายน 2567
     5. Telesales 21 มิถุนายน 2567
     6. Sale Engineer 21 มิถุนายน 2567
     7. Sales (พนักงานขาย) โซนอยุธยา 21 มิถุนายน 2567
     8. พนักงานสอบเทียบ 21 มิถุนายน 2567
     9. Sales (พนักงานขาย) โซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล 21 มิถุนายน 2567
     10. พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า 21 มิถุนายน 2567
     11. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 21 มิถุนายน 2567
     12. พนักงานขาย (ประจำพื้นที่ระยอง / ชลบุรี) 21 มิถุนายน 2567
     13. พนักงานขาย (ประจำพื้นที่ นครราชสีมา / ปราจีนบุรี) 21 มิถุนายน 2567