บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงาน EIA และ IEE
เลขที่ 57/1 ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
02-5514170 # 106 ติดต่อ : คุณนูรมา
02-0685558
ตำแหน่งงานของ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรจราจร 21 มิถุนายน 2567
     2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Scientist) 21 มิถุนายน 2567
     3. พนักงานเขียนแบบ 21 มิถุนายน 2567