วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค
1. พาณิชยกรรม
2. บริหารธุรกิจ
3. อุตสาหกรรม
เลขที่ 134/1 หมู่ 3 ซอยวัดประชุมคงคา ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
038-234343-4
038-234343
ตำแหน่งงานของ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 21 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ร้านขายยา 21 มิถุนายน 2567
     2. ครูภาษาไทย 21 มิถุนายน 2567
     3. พนักงานขาย (ร้านขายยา) 21 มิถุนายน 2567
     4. แม่บ้าน คนสวน 21 มิถุนายน 2567
     5. ร้านค้าขายอาหาร 21 มิถุนายน 2567
     6. คนสวน 21 มิถุนายน 2567
     7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 21 มิถุนายน 2567
     8. ครูพี่เลี้ยง 21 มิถุนายน 2567
     9. เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 21 มิถุนายน 2567
     10. พนักงานขับรถ 21 มิถุนายน 2567
     11. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 21 มิถุนายน 2567
     12. แม่บ้าน 21 มิถุนายน 2567
     13. เจ้าหน้าที่ธุรการ 21 มิถุนายน 2567
     14. ครูภาษาอังกฤษ 21 มิถุนายน 2567
     15. ครูคอมพิวเตอร์ 21 มิถุนายน 2567
     16. ครูโลจีสติกส์ 21 มิถุนายน 2567
     17. ครูวิทย์-คณิต 21 มิถุนายน 2567
     18. เจ้าหน้าที่พัสดุ 21 มิถุนายน 2567
     19. ครูอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า 21 มิถุนายน 2567
     20. ครูบัญชี 21 มิถุนายน 2567
     21. ครูการโรงแรม 21 มิถุนายน 2567