บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ด้านออร์โธปิดิกส์ จากอเมริกา
33/333 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 12 (ชินเขต2/10) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
02-591-9700, 02-591-9744-5 ต่อ 214 , 081-446-5597
02-591-9733
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ***มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ถ้าเป้นภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ) 21 มิถุนายน 2567
     2. admin 21 มิถุนายน 2567
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูแลประสานงานลูกค้า (Sales / Account Executive) 21 มิถุนายน 2567
     4. พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ 21 มิถุนายน 2567
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 21 มิถุนายน 2567