บริษัท มอรัล บิสสิเนส จำกัด
เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากว่า 20 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าในหน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน บริษัทคงเดินหน้ามุ่งสร้างมาตรฐานงานบริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมขยายฐานธุรกิจออกไปในแนวกว้างทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ จึงมีความต้องบุคลากรรุ่นใหม่ทั้งที่มีความเชี่ยวชาญในงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนองานในรูปแบบใหม่ๆ หลากหลายฟังค์ชั่น ให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรที่จบใหม่ ทางบริษัทยินดีที่จะพัฒนา เพื่อเป็นกำลังเสริมสร้างในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาตค
เลขที่ 152/14 หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
02-7354339, 02-3744349, 087-7068639, 086-5008339
02-7354331
ตำแหน่งงานของ บริษัท มอรัล บิสสิเนส จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 24 กรกฎาคม 2567
     2. ผู้จัดการปฎิบัติการภายนอก 24 กรกฎาคม 2567
     3. พนักงานทำความสะอาด (สแปร์งาน) 24 กรกฎาคม 2567