บริษัท เวสต์ พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด
68/17 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
081-447-0547
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวสต์ พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานประจำเครื่อง Wire cut 21 มิถุนายน 2567
     2. พนักงานประจำเครื่องจักร EDM 21 มิถุนายน 2567
     3. พนักงานประจำเครื่องจักร CNC 21 มิถุนายน 2567