ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย และให้บริการวางระบบและติดตั้งทางด้านระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 529 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
0894798156
028896181