บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
รับออกแบบติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์ กลัองวงจรปิด ระบบ Network ระบบ automation งานระบบสาธารณูปโภค ระบบงานโรงงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 167 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
02-509-4611
02-509-4612
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Graphic Design Office (ด่วน) 21 มิถุนายน 2567
     2. Admin,ธุรการซ่อม (ลาดกระบัง-คลังสินค้า) 21 มิถุนายน 2567
     3. IT Admin /ประสานงาน (ลาดกระบัง-คลังสินค้า) 21 มิถุนายน 2567
     4. ช่างอาคาร ,ช่างซ่อมบำรุง (ลาดกระบัง-คลังสินค้า) 21 มิถุนายน 2567
     5. IT Support / วิศวกร (ลาดกระบัง-คลังสินค้า) 21 มิถุนายน 2567
     6. ช่างแอร์ (รามอินทรา) ด่วน 21 มิถุนายน 2567
     7. Foremen / ก่อสร้าง (รามอินทรา) 21 มิถุนายน 2567
     8. พนักงาน R&D Office (Computer-Electronic) (ด่วน) 21 มิถุนายน 2567
     9. Programmer 21 มิถุนายน 2567
     10. เจ้าหน้าที่บุคคล(Payroll)/สรรหา 21 มิถุนายน 2567
     11. Admin Office (รามอินทรา) 21 มิถุนายน 2567
     12. พนักงานการตลาด/Marketing Office (ด่วน) 21 มิถุนายน 2567