บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
ตำแหน่ง : Foreman
18 กรกฎาคม 2024
1 อัตรา
ตามตกลง
1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของทีมช่างให้เป็นไปตามแบบ และ Project Schedule
2. ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. เป็นผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานกับ Project Manager
4. จัดทำ Daily Report, Three weeks, Monthly
5. ควบคุมและวางแผนการใช้กำลังคน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้
6. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างการทำงานตาม Project Schedule
7. ควบคุมและตรวจสอบและวางแผน รายละเอียดของงานให้เป็นไปตาม Project Schedule
1. ชาย / หญิง ( ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. อายุ 22 – 35 ปี
3. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันจากการทำงานได้ดี
5. สามารถใช้โปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ความเข้าในระบบต่างๆ เช่น งานด้านสภาปัตยกรรม, ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าเป็นต้น และสามารถอ่านแบบ Autocad ได้
7. สามารถเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้าง มีใบขับขี่ และรู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
8. มีความตั้งใจใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทันกำหนดเวลาที่กำหนด
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม / มีทัศนคติที่ดี เปิดรับความรู้ใหม่ๆ / สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
บางเขน , สายไหม
กรุงเทพมหานคร
- เงินเดือน โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) (เมื่อบรรจุเป็นพนักงานบริษัทฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี)
- เครื่องแบบ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพ ประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
- สนใจสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
(แผนที่ บริษัท และข้อมูลติดต่อ)
- ส่ง Resume มาที่ E-Mail : [email protected]
ติดต่อ คุณ สุลาวัลย์ จิระเกียรติกุล เบอร์โทร (062-906-3350)

บริษัท วิทย์มงคล จำกัด

บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
19/14 หมู่ 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 062-906-3350
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท วิทย์มงคล จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Admin Officer (ธุรการ) 19 กรกฎาคม 2567
     2. Foreman 19 กรกฎาคม 2567
     3. สถาปนิก หรือ ตกแต่งภายใน 19 กรกฎาคม 2567
     4. พนักงานเขียนแบบ 19 กรกฎาคม 2567
     5. วิศวกร เครื่องกล 19 กรกฎาคม 2567
     6. วิศวกรไฟฟ้า 19 กรกฎาคม 2567