บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกร เครื่องกล
16 กรกฎาคม 2024
1 อัตรา
ตามตกลง
1. สำรวจ และ ออกแบบงานระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์เรื่องต่างๆในด้านงานปรับอากาศและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ทีมช่าง Installation ทีมช่าง Service หรือ Foreman
3. ถอดแบบและประเมินราคางานระบบที่เกี่ยวข้อง
4. วางแผนการทำงาน ควบคุมการติดตั้งตามแบบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง ประสานงานกับแผนกหรือฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานติดตั้งดำเนินไปได้อย่างลุล่วง
5. จัดทำเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนงานติดตั้ง รวมทั้งทาสื่อเพื่อนำเสนอได้
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ชาย/หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ทำงานที่เกี่ยวกับงานระบบเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. สามารถอ่านแบบ และใช้โปรแกรม Auto Cad Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้บางโอกาส
6. สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ รู้เส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล เป็นอย่างดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม
บางเขน , สายไหม
กรุงเทพมหานคร
- เงินเดือน โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) (เมื่อบรรจุเป็นพนักงานบริษัทฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี)
- เครื่องแบบ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพ ประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
- สนใจสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
(แผนที่ บริษัท และข้อมูลติดต่อ)
- ส่ง Resume มาที่ E-Mail : [email protected]
ติดต่อ คุณ สุลาวัลย์ จิระเกียรติกุล เบอร์โทร (062-906-3350)

บริษัท วิทย์มงคล จำกัด

บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
19/14 หมู่ 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 062-906-3350
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท วิทย์มงคล จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Admin Officer (ธุรการ) 16 กรกฎาคม 2567
     2. Foreman 16 กรกฎาคม 2567
     3. สถาปนิก หรือ ตกแต่งภายใน 16 กรกฎาคม 2567
     4. พนักงานเขียนแบบ 16 กรกฎาคม 2567
     5. วิศวกร เครื่องกล 16 กรกฎาคม 2567
     6. วิศวกรไฟฟ้า 16 กรกฎาคม 2567