ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
18 กรกฎาคม 2024
5 อัตรา
11,000 - 15,000 บาท
-ดูแลพนักงานให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทโดยให้มีมาตรฐานเดียวกัน
-สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งงานต่างๆ
-จัดทำรายงานสถิติ ขาด/ลา/มาสาและสรุปผลประเมินงานตาม KPI
-ฝึกอบรมและสื่อสารข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ให้กัับพนักงาน
-ดูแลควบคุม ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
-ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษากับพนักงานได้
1. มีประสบการเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
2. สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
3. คล่องแคล่ว ว่องไว กล้าตัดสินใจ
4. มีวุฒิภาวะ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีวินัยในการทำงาน,ขยัน,ซื่อสัตย์,รักษาความลับขององค์กร
6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. รักในสายงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
นครปฐม
1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ
3. เงินโบนันตามผลงาน
4. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
5. เบี้ยขยัน
6. ท่องเที่ยว/สัมมนาประจำปี
7. บ้านพักสวัสดิการพนักงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)

เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 034-263655 ต่อ 122 , แฟกซ์ : 034-263471
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010) 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างกลึง 19 กรกฎาคม 2567
     2. ธุรการประสานงานขาย 19 กรกฎาคม 2567
     3. นักศึกษาฝึกงาน (ช่างซ่อมบำรุง) 19 กรกฎาคม 2567
     4. ธุรการคลังพัสดุ-ขนส่ง 19 กรกฎาคม 2567
     5. ขับรถส่งสินค้า 19 กรกฎาคม 2567
     6. IT SUPPORT / Digital Marketing 19 กรกฎาคม 2567
     7. ฝ่ายขายประจำภูมิภาค 19 กรกฎาคม 2567
     8. ธุรการฝ่ายบัญชี 19 กรกฎาคม 2567
     9. ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค 19 กรกฎาคม 2567
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 19 กรกฎาคม 2567