บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริหารระบบ ( รับสมัครด่วน )
13 พฤษภาคม 2564
2 อัตรา
ตามตกลง
1.พัฒนาโปรแกรม (Coding) หรือมีส่วนร่วมในการออกแบบโปรแกรม
2.พัฒนาระบบ web application ด้วยภาษา C# .net XAML Angular พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร
3.ฐานข้อมูล : SQLServer สามารถเขียน Service API ในงานต่าง ๆ ของบริษัท และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
4.สร้าง และ ดูแล server หรือ database เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
5.แก้ไขปัญหาของระบบ, อบรมการใช้งานระบบในเชิงเทคนิคให้กับผู้ใช้
6.ทดสอบระบบซอฟต์แวร์
7.ทำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับระบบซอฟต์แวร์
8.ดูแลรักษาระบบ, ให้คำปรึกษาและซัพพอร์ทลูกค้าที่ใช้งานระบบ
1. เพศ ชาย-หญิง / อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 2-5 ปี ทางด้านพัฒนา Windows App & Web app ด้าน Back-End หรือ Front-End
4. มีความรู้ในการเขียน Service API
5. มีความรู้ด้าน Database เขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลSQL Server, Oracle หรือ MySQL เป็นอย่างดี
6. หากเคยพัฒนา Windows Apps ด้วยแนวคิด UWP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม web application โดยใช้ ภาษา C# .net XAML., Angular
ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
1.กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
2.การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด

236/2 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 064-3010597
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริหารระบบ ( รับสมัครด่วน ) 14 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 14 มิถุนายน 2564