บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด On-line , Off-line ด่วน!!!!!
12 พฤษภาคม 2564
2 อัตรา
สามารถต่อรองได้
- ควบคุมกำกับดูแลงานสื่อออนไลน์
- ควบคุมกำกับดูแลงานสื่อโฆษณาออฟไลน์
- สามารถวิเคราะห์ งานทางด้านการตลาดและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและทำงานร่วมกับ ฝ่ายขาย ฝ่ายพื้นที่และด้านอื่นๆ
- เป็นผู้ที่เข้าประสาน และวางแผนงานในส่วนงานที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
- เรียนรู้สินค้าของบริษัท และพัฒนาให้เกิดยอดขายสูงสุด
- นำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. พศ ชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการทำสื่อออนไลน์และ ดูแลสื่อโฆษณาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความชำนาญในการทำ Content ใน Facebook
5. มีความชำนาญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา
6. มีความอดทน อดกลั้น ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
7. สู้งาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. บุคลิคดี ทีศนคดิบวก มีทักษะการบริหารทีมงานได้
นครราชสีมา
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน
-ค่าตำแหน่ง
- ค่าพาหนะ
-ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน
-ค่าครองชีพ
-ค่าอายุงาน
-ค่าสายอาชีพ
( การจ่ายขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง หน้าที่งานที่รับผิดชอบ )
- โบนัสประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0974565695
0974565695
ไม่ระบุ

บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 79 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 097-456-5695 ,044-259-247 ต่อ 107 , แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผจก.ฝ่ายบุคคล ด่วน!!! 23 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ด่วน 23 มิถุนายน 2564
     3. เจ้าหน้าที่การตลาด On-line , Off-line ด่วน!!!!! 23 มิถุนายน 2564
     4. ผู้จัดการบริหารงานเช่า 23 มิถุนายน 2564
     5. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 23 มิถุนายน 2564