บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริหารงานเช่า
12 พฤษภาคม 2564
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท/ตามข้อตกลง
- กำกับดูแลการทำงานของพื้นที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบ/ตรวจเช็คพื้นที่ภายนอกภายในให้มีความสะอาด
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด การลงทุน ภาพรวมธุรกิจ
- พัฒนาและเสนอแนะวิธีผ่าน เชิงสถิติ การขาย การเงิน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมธุรกิจ
- ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบิติหน้าที่ของแผนก
- วางแผน สรรหา และเสนอแนะการได้มาซื่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อตัวธุรกิจ
- ดูแล/จัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานและทำงานร่วมกับฝายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายพื้นที่และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นผู้ที่เข้าประสานและวางแผนงานในส่วนงานที่ยังไม่มมีรูปแบบที่ชัเจน
- ควบคุมกำกับดูแลการให้บริการ
- ดูแลประสานงานหน่วยงานต่างๆ
- นำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศ ชายหรือหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป มีความรู่ความเข้าใจ Project Feasibility Study
4. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีความรับผิดชอบ ทำงานเชิงรุก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. สู้งาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม
8. มีความรู้ความสามารถในด้านอสังหาริมทรัพย์, การบริหารธุรกิจเช่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
นครราชสีมา
1.ประกันสังคม
2.ชุดยูนิฟอร์ม
3.ท่องเที่ยวประจำปี
4.การจัดเลี้ยงปีใหม่
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 79 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 097-456-5695 ,044-259-247 ต่อ 107 , แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผจก.ฝ่ายบุคคล ด่วน!!! 23 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ด่วน 23 มิถุนายน 2564
     3. เจ้าหน้าที่การตลาด On-line , Off-line ด่วน!!!!! 23 มิถุนายน 2564
     4. ผู้จัดการบริหารงานเช่า 23 มิถุนายน 2564
     5. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 23 มิถุนายน 2564