บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
17 มิถุนายน 2564
1 อัตรา
-
ไม่ระบุ
1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการตลาด และการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
6. ขับรถยนต์ได้
7. ความรู้ISO9001:2015, ISO14001:2015 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปทุมธานี
1.เงินสวัสดิการพิเศษ 250 บาท/เดือน
2.ปรับค่าแรงเพิ่มประจำปีทุกปี
3.โบนัสประจำปี
4.เบี้ยขยัน 600 บาท/เดือน
5.ห้องพักพนักงาน
6.หอพักฟรี
7.ชุดฟอร์มพนักงาน
8.เบี้ยเลี้ยง
9.ตรวจสุขภาพประจำปี
10.งานเลี้ยงปีใหม่
11.สวัสดิการสินค้าเงินผ่อน
12.ค่าล่วงเวลา (O.T.)
13.ค่ากะ
14.ค่าข้าว
15.ค่าตำแหน่ง
16.สวัสดิการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน
17.ท่องเที่ยวประจำปี
18.ให้โอกาสพนักงานฝึกอบรมทั้งภายในและ ภายนอกบริษัทฯ
19.ค่าน้ำมันรถยนต์
20.ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน
21.วันหยุดประจำปี 13 วัน
22.ตู้น้ำเย็นประจำแผนก
23.สวัสดิการวันพักร้อน
24.สวัสดิการลาบวช
25.สวัสดิการมลคงสมรส
26.สวัสดิการเงินฌาปนกิจพ่อ แม่ พนักงาน
27.สวัสดิการทุการศึกษาบุตร
28.ให้บริการด้านสุขภาพโดยการดูแลและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, บริการยาสามัญ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0830382097
ไม่ระบุ

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 29 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 02-9777270-5 , แฟกซ์ : 02-9777278-9
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกร 23 มิถุนายน 2564
     2. ช่างเครื่องกล 23 มิถุนายน 2564
     3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด 23 มิถุนายน 2564
     4. ช่างกลึง 23 มิถุนายน 2564
     5. พนักงานขาย 23 มิถุนายน 2564