บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริหารเครือข่ายระบบสารสนเทศ
31 มีนาคม 2564
2 อัตรา
ตามโครงสร้าง
1.วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ จัดทำโครงการ จัดสร้างระบบ ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายขององค์กรให้ตรงกับความต้องการ
2.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ทางเจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศไม่สามารถแก้ไขได้
3.ควบคุมการติดตั้งระบบ และวางงาน Routine ในการดูแลระบบให้กับเจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ
4.การออกแบบ บริหารจัดการ ตรวจสอบ ระบบเครือข่ายภายในขององค์กร และ ระบบเครือข่าย INTERNET
5.การควบคุมการจัดทำระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบ
6.การควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่าย
7.ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
1. มีทักษะออกแบบบริหารเครือข่าย จัดสร้างระบบ ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายขององค์กร
2. มีทักษะในการสื่อสาร และการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. สามารถติดตามและบริหารโครงการให้ตรงตามแผนงาน
5. เข้าใจใน Infrastructure Management Process
6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง Infrastructure ในเชิงลึก
7. มีความชำนาญในการใช้ Word, PowerPoint, Excel
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 1291 ต่อ 8368 , แฟกซ์ : 02-629-4221
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Senior System Analyst 14 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาระยอง 14 มิถุนายน 2564
     3. ผู้จัดการบริหารเครือข่ายระบบสารสนเทศ 14 มิถุนายน 2564