บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 มีนาคม 2564
1 อัตรา
ตามที่ตกลง
สามารถดำเนินการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
และสามารถใช้ GPS ติดตามรถขนส่งได้เป็นอย่างดี
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ มีการตรวจสอบและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี สาขาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะของการประสานงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
4. มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. • สามารถใช้ Microsoft office , social media , WWW. , IT support ได้เป็นอย่างดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-616-8943-4 , แฟกซ์ : 02-616-6711
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด 496 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     101. พนักงานขับรถผู้บริหารบริษัทสยามพิวรรธน์ ด่วน 05 สิงหาคม 2564
     102. โปรแกรมเมอร์ - Mobile Application 05 สิงหาคม 2564
     103. พนักงานรับ-ส่งพัสดุ J&T Express 05 สิงหาคม 2564
     104. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 05 สิงหาคม 2564
     105. พนักงานขับรถ Fork Lift 05 สิงหาคม 2564
     106. พนักงานขับรถ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 05 สิงหาคม 2564
     107. พนักงานธุรการสำหรับงานกลยุทธ์การตลาดในประเทศ 05 สิงหาคม 2564
     108. พนักงานขับรถผู้บริหารบริษัทสยามพิวรรธน์ ด่วน 05 สิงหาคม 2564
     109. โปรแกรมเมอร์ - Mobile Application 05 สิงหาคม 2564
     110. เจ้าหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระ(Porter) ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) สุวรรณภูมิ 05 สิงหาคม 2564
     111. พนักงานรับ-ส่งพัสดุ J&T Express 05 สิงหาคม 2564
     112. พนักงานขับรถ ForkLift ประจำองค์การเภสัชกรรม พระราม6 05 สิงหาคม 2564
     113. พนักงาน ขับรถยนตร์ ประจำ กฟผ. ท่าลาน จังหวัด สระบุรี 05 สิงหาคม 2564
     114. พนักงานฝ่ายขายและการตลาด ประจำบริษัท Speedy Package Express co.,LTD 05 สิงหาคม 2564
     115. พนักงานขับรถ ประจำ สกพอ. 05 สิงหาคม 2564
     116. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ส่วนกลาง หสก2-ส. บสส.คลองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา 05 สิงหาคม 2564
     117. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หน่วยงาน ภาค 2 พื้นที่ กทม. 05 สิงหาคม 2564
     118. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำ ปปง. ที่ สะพานหัวช้าง ปทุมวัน 05 สิงหาคม 2564
     119. SME Bank เขต พหลโยธิน 05 สิงหาคม 2564
     120. พนักงานขับรถ ForkLift ประจำองค์การเภสัชกรรม พระราม6 05 สิงหาคม 2564
     121. พนักงาน ขับรถยนตร์ ประจำ กฟผ. ท่าลาน จังหวัด สระบุรี 05 สิงหาคม 2564
     122. พนักงานฝ่ายขายและการตลาด ประจำบริษัท Speedy Package Express co.,LTD 05 สิงหาคม 2564
     123. พนักงานขับรถ ประจำ สกพอ. 05 สิงหาคม 2564
     124. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ส่วนกลาง หสก2-ส. บสส.คลองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา 05 สิงหาคม 2564
     125. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หน่วยงาน ภาค 2 พื้นที่ กทม. 05 สิงหาคม 2564