บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 มีนาคม 2564
1 อัตรา
ตามที่ตกลง
สามารถดำเนินการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
และสามารถใช้ GPS ติดตามรถขนส่งได้เป็นอย่างดี
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ มีการตรวจสอบและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี สาขาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะของการประสานงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
4. มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. • สามารถใช้ Microsoft office , social media , WWW. , IT support ได้เป็นอย่างดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-616-8943-4 , แฟกซ์ : 02-616-6711
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด 496 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     76. พนักงานประสานงาน มินิแบร์ 05 สิงหาคม 2564
     77. พนักงานขับรถรับส่งเอกสาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 05 สิงหาคม 2564
     78. พนักงานขับรถ Fork Lift 05 สิงหาคม 2564
     79. พนักงานขับรถ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 05 สิงหาคม 2564
     80. พนักงานธุรการสำหรับงานกลยุทธ์การตลาดในประเทศ 05 สิงหาคม 2564
     81. พนักงานขับรถผู้บริหารบริษัทสยามพิวรรธน์ ด่วน 05 สิงหาคม 2564
     82. โปรแกรมเมอร์ - Mobile Application 05 สิงหาคม 2564
     83. เจ้าหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระ(Porter) ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) สุวรรณภูมิ 05 สิงหาคม 2564
     84. พนักงานรับ-ส่งพัสดุ J&T Express 05 สิงหาคม 2564
     85. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support), (พื้นที่สุทธิสาร) 05 สิงหาคม 2564
     86. พนักงานประสานงาน มินิแบร์ 05 สิงหาคม 2564
     87. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 05 สิงหาคม 2564
     88. พนักงานขับรถ Fork Lift 05 สิงหาคม 2564
     89. พนักงานขับรถ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 05 สิงหาคม 2564
     90. พนักงานธุรการสำหรับงานกลยุทธ์การตลาดในประเทศ 05 สิงหาคม 2564
     91. พนักงานขับรถผู้บริหารบริษัทสยามพิวรรธน์ ด่วน 05 สิงหาคม 2564
     92. โปรแกรมเมอร์ - Mobile Application 05 สิงหาคม 2564
     93. เจ้าหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระ(Porter) ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) สุวรรณภูมิ 05 สิงหาคม 2564
     94. พนักงานรับ-ส่งพัสดุ J&T Express 05 สิงหาคม 2564
     95. ลูกค้าสัมพันธ์ พื้นที่ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สะพานควาย 05 สิงหาคม 2564
     96. พนักงานประสานงาน มินิแบร์ 05 สิงหาคม 2564
     97. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 05 สิงหาคม 2564
     98. พนักงานขับรถรับส่งเอกสาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 05 สิงหาคม 2564
     99. พนักงานขับรถ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 05 สิงหาคม 2564
     100. พนักงานธุรการสำหรับงานกลยุทธ์การตลาดในประเทศ 05 สิงหาคม 2564