บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 มีนาคม 2564
1 อัตรา
ตามที่ตกลง
สามารถดำเนินการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
และสามารถใช้ GPS ติดตามรถขนส่งได้เป็นอย่างดี
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ มีการตรวจสอบและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี สาขาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะของการประสานงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
4. มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. • สามารถใช้ Microsoft office , social media , WWW. , IT support ได้เป็นอย่างดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-616-8943-4 , แฟกซ์ : 02-616-6711
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด 496 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     51. พนักงานขับรถยนต์ หน่วยงานราชการ (พื้นที่ถนนพญาไท) 05 สิงหาคม 2564
     52. พนักงานรับ-ส่งพัสดุ โซนปทุมธานี ลำลูกกา รังสิต ธัญบุรี 05 สิงหาคม 2564
     53. พนักงานฝ่ายขายและการตลาด ประจำบริษัท (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย) 05 สิงหาคม 2564
     54. พนักงานรับ-ส่งพัสดุ โซนปทุมธานี ลำลูกกา รังสิต ธัญบุรี 05 สิงหาคม 2564
     55. พนักงานฝ่ายขายและการตลาด ประจำบริษัท (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย) 05 สิงหาคม 2564
     56. พนักงานรับ-ส่งพัสดุ โซนปทุมธานี ลำลูกกา รังสิต ธัญบุรี 05 สิงหาคม 2564
     57. พนักงานฝ่ายขายและการตลาด ประจำบริษัท (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย) 05 สิงหาคม 2564
     58. พนักงานรับ-ส่งพัสดุ โซนปทุมธานี ลำลูกกา รังสิต ธัญบุรี 05 สิงหาคม 2564
     59. พนักงานฝ่ายขายและการตลาด ประจำบริษัท (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย) 05 สิงหาคม 2564
     60. พนักงานรับ-ส่งพัสดุ โซนปทุมธานี ลำลูกกา รังสิต ธัญบุรี 05 สิงหาคม 2564
     61. พนักงานฝ่ายขายและการตลาด ประจำบริษัท (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย) 05 สิงหาคม 2564
     62. พนักงานคลังสินค้า SVOA ประจำพื้นที่ ราษฎร์บูรณะ 05 สิงหาคม 2564
     63. พนักงานคลังสินค้า SVOA ประจำพื้นที่ ราษฎร์บูรณะ 05 สิงหาคม 2564
     64. พนักงานคลังสินค้า SVOA ประจำพื้นที่ ราษฎร์บูรณะ 05 สิงหาคม 2564
     65. พนักงานประสานงาน มินิแบร์ 05 สิงหาคม 2564
     66. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 05 สิงหาคม 2564
     67. พนักงานขับรถ Fork Lift 05 สิงหาคม 2564
     68. พนักงานธุรการสำหรับงานกลยุทธ์การตลาดในประเทศ 05 สิงหาคม 2564
     69. พนักงานขับรถผู้บริหารบริษัทสยามพิวรรธน์ ด่วน 05 สิงหาคม 2564
     70. โปรแกรมเมอร์ - Mobile Application 05 สิงหาคม 2564
     71. เจ้าหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระ(Porter) ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) สุวรรณภูมิ 05 สิงหาคม 2564
     72. พนักงานรับ-ส่งพัสดุ J&T Express 05 สิงหาคม 2564
     73. พนักงานรับส่งเอกสาร (แมสเซนเจอร์) ประจำธนาคาร สำนักพหลโยธิน 05 สิงหาคม 2564
     74. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมสรรพากร ภาค 1 กทม.7 (จตุจักร , อาคาร GOLD MARKET ) 05 สิงหาคม 2564
     75. พนักงานรับส่งเอกสาร (แมสเซนเจอร์) พื้นที่ พหลโยธิน 05 สิงหาคม 2564