บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 มีนาคม 2564
1 อัตรา
ตามที่ตกลง
สามารถดำเนินการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
และสามารถใช้ GPS ติดตามรถขนส่งได้เป็นอย่างดี
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ มีการตรวจสอบและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี สาขาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะของการประสานงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
4. มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. • สามารถใช้ Microsoft office , social media , WWW. , IT support ได้เป็นอย่างดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-616-8943-4 , แฟกซ์ : 02-616-6711
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด 496 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     26. Supervisor สถานที่ทำงานดอนเมือง (ด่วน) 05 สิงหาคม 2564
     27. Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน) 05 สิงหาคม 2564
     28. DC Manager สถานที่ดอนเมือง 05 สิงหาคม 2564
     29. พนักงานงานธุรการ สถานที่ทำงานสวนหลวง-ศรีนครินทร์ 05 สิงหาคม 2564
     30. รถร่วม รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทุกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล **ด่วนมาก** 05 สิงหาคม 2564
     31. พนักงาน ชั่ง จ่ายวัตถุดิบ สถานที่ทำงานองค์การเภสัชกรรม พระราม 6 05 สิงหาคม 2564
     32. Supervisor สถานที่ทำงานดอนเมือง (ด่วน) 05 สิงหาคม 2564
     33. Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน) 05 สิงหาคม 2564
     34. DC Manager สถานที่ดอนเมือง 05 สิงหาคม 2564
     35. พนักงานงานธุรการ สถานที่ทำงานสวนหลวง-ศรีนครินทร์ 05 สิงหาคม 2564
     36. Supervisor สถานที่ทำงานดอนเมือง (ด่วน) 05 สิงหาคม 2564
     37. Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน) 05 สิงหาคม 2564
     38. พนักงานงานธุรการ สถานที่ทำงานสวนหลวง-ศรีนครินทร์ 05 สิงหาคม 2564
     39. รถร่วม รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทุกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล **ด่วนมาก** 05 สิงหาคม 2564
     40. พนักงาน ชั่ง จ่ายวัตถุดิบ สถานที่ทำงานองค์การเภสัชกรรม พระราม 6 05 สิงหาคม 2564
     41. Supervisor สถานที่ทำงานดอนเมือง (ด่วน) 05 สิงหาคม 2564
     42. Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน) 05 สิงหาคม 2564
     43. DC Manager สถานที่ดอนเมือง 05 สิงหาคม 2564
     44. พนักงานงานธุรการ สถานที่ทำงานสวนหลวง-ศรีนครินทร์ 05 สิงหาคม 2564
     45. รถร่วม รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทุกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล **ด่วนมาก** 05 สิงหาคม 2564
     46. พนักงาน ชั่ง จ่ายวัตถุดิบ สถานที่ทำงานองค์การเภสัชกรรม พระราม 6 05 สิงหาคม 2564
     47. Supervisor สถานที่ทำงานดอนเมือง (ด่วน) 05 สิงหาคม 2564
     48. Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน) 05 สิงหาคม 2564
     49. DC Manager สถานที่ดอนเมือง 05 สิงหาคม 2564
     50. พนักงานงานธุรการ สถานที่ทำงานสวนหลวง-ศรีนครินทร์ 05 สิงหาคม 2564