บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 มีนาคม 2564
1 อัตรา
ตามที่ตกลง
สามารถดำเนินการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
และสามารถใช้ GPS ติดตามรถขนส่งได้เป็นอย่างดี
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ มีการตรวจสอบและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี สาขาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะของการประสานงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
4. มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. • สามารถใช้ Microsoft office , social media , WWW. , IT support ได้เป็นอย่างดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-616-8943-4 , แฟกซ์ : 02-616-6711
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด 496 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานรับโทรศัพท์ ( operater ) ประจำบจก. สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส ด่วน! 14 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ฝึกอบรม) พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย 14 มิถุนายน 2564
     3. พนักงานขับรถผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพฯ ถ.พระราม 3 14 มิถุนายน 2564
     4. รถร่วม รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทุกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล **ด่วนมาก** 14 มิถุนายน 2564
     5. พนักงาน ชั่ง จ่ายวัตถุดิบ สถานที่ทำงานองค์การเภสัชกรรม พระราม 6 14 มิถุนายน 2564
     6. Supervisor สถานที่ทำงานดอนเมือง (ด่วน) 14 มิถุนายน 2564
     7. Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน) 14 มิถุนายน 2564
     8. DC Manager สถานที่ดอนเมือง 14 มิถุนายน 2564
     9. พนักงานงานธุรการ สถานที่ทำงานสวนหลวง-ศรีนครินทร์ 14 มิถุนายน 2564
     10. รถร่วม รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทุกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล **ด่วนมาก** 14 มิถุนายน 2564
     11. พนักงาน ชั่ง จ่ายวัตถุดิบ สถานที่ทำงานองค์การเภสัชกรรม พระราม 6 14 มิถุนายน 2564
     12. Supervisor สถานที่ทำงานดอนเมือง (ด่วน) 14 มิถุนายน 2564
     13. Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน) 14 มิถุนายน 2564
     14. DC Manager สถานที่ดอนเมือง 14 มิถุนายน 2564
     15. พนักงานงานธุรการ สถานที่ทำงานสวนหลวง-ศรีนครินทร์ 14 มิถุนายน 2564
     16. Supervisor สถานที่ทำงานดอนเมือง (ด่วน) 14 มิถุนายน 2564
     17. Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน) 14 มิถุนายน 2564
     18. พนักงานงานธุรการ สถานที่ทำงานสวนหลวง-ศรีนครินทร์ 14 มิถุนายน 2564
     19. รถร่วม รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทุกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล **ด่วนมาก** 14 มิถุนายน 2564
     20. พนักงาน ชั่ง จ่ายวัตถุดิบ สถานที่ทำงานองค์การเภสัชกรรม พระราม 6 14 มิถุนายน 2564
     21. Supervisor สถานที่ทำงานดอนเมือง (ด่วน) 14 มิถุนายน 2564
     22. Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน) 14 มิถุนายน 2564
     23. DC Manager สถานที่ดอนเมือง 14 มิถุนายน 2564
     24. พนักงานงานธุรการ สถานที่ทำงานสวนหลวง-ศรีนครินทร์ 14 มิถุนายน 2564
     25. รถร่วม รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทุกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล **ด่วนมาก** 14 มิถุนายน 2564